Tillgänglighet

City Konferenscenter jobbar för att vara en anläggning som är tillgänglig för alla och uppfyller enligt nedan:

1) Handikapparkering inom 25 m från entrén
2) Det finns en plats inom 25 meter från entrén där Färdtjänst och taxi kan stanna.
3) Ramp upp till entrén
4) Gångväg från parkering/ ramp till entrèn för den som använder rullstol
5) Passagemått entrén dubbel skjutdörrar, självöppnande
6) Dörröppningen är fri från tröskel
7) Enkel entredörr försedd med automatisk dörröppnare, bredd 1 meter
8) Personer som använder rullstol kan ta sig från entrédörren till kapprum, toaletter och allmänna utrymmen
9) Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén.
10) Deltagarna kan ta sig mellan lokalerna utan att passera trappor/trappsteg.
11) Dörrarna har inga trösklar. Eventuella trösklar är högst 25 millimeter och avfasade.
12) Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn.
13) Räcken på båda sidor om trappan
14) Hiss med dörröppning, 90 cm, som är placerad på kortsidan.
15) Hissdörrar öppnas automatiskt och hissknappar är åtkomliga med rullstol.
16) Föreläsarplatser kan lätt nås av personer som använder rullstol.
17) Konferenslokaler, i olika storlekar, med hörslingor
18) Högtalare i alla konferenslokaler
19) Konferenslokaler tillgängliga för personer i rullstol
20) Konferenslokalerna är fria från doftande blommor
21) Grupprummet har en möblering så att personer som använder rullstol kan delta
22 Fri passage till restaurangen för personer i rullstol
23) Sittplatser nära receptionen respektive huvudentrén
24) Ljudanläggningar, PC-kanoner, datorer, filmduk, TV och DVD, mikrofoner/myggor, Videokamera och inspelningsutrustning, OH o blädderblock
25) Hjärtstartare
26) Ledfyr
27) Ljusindikator
28) Taktil orienteringskarta
29) Handikapptoalett som fungerar för personer som använder eldriven rullstol